Gratë mbajnë çelësat për të ardhmen e Shqipërisë

E ardhmja e Shqipërisë mund të jenë gratë. Statistikat e fundit nga Instituti i Statistikave tregojnë se në sektorët më jetësor të mirëqenies së një shoqërie, gratë janë më të prekshmit .

Të dhënat tregojnë diploma në arsimin e lartë sipas gjinisë. Kështu, sektorët ku superioriteti i grave është më i theksuar janë ato të shëndetit dhe mirëqenies, së bashku me arsimin, me rreth 79% dhe 78% respektivisht femra. Por gratë janë në shumicën edhe në sektorë të tjerë të rëndësishëm për një shoqëri të tillë si shkencat shoqërore, gazetari dhe informacioni, me një raport prej 70 deri 30 në favor të tyre.

Edhe në aspektin e ekonomisë, administratës dhe ligjit, prestigj është i ndjeshëm, dhe raporti është fiksuar në 61% dhe 39% në përqindjen e femrave. Shkencat natyrore, matematikat, statistikat, por edhe artet së bashku me shkencat humane janë sektorët e tjerë ku të diplomuarit femra kanë epërsi mbi seksin e kundërt. Burrat janë në krye vetëm për bujqësinë, inxhinierinë, shërbimet dhe teknologjinë e informacionit.

Të dhënat tregojnë qartë se Shqipëria e nesërme mund të jetë nën drejtimin e grave, me praninë e tyre jo vetëm në sektorët më strategjik, por edhe pse jo edhe në pozitat udhëheqëse. Ata kanë maksimumin ta përdorin atë