Kufijtë ajrorë/ Shqiptarët të bllokuar në zonën Shengen deri në

Qytetarët shqiptarë dhe të vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor do ta kenë të pamundur të udhëtojnë drejt zonës Shengen te pakten deri në 30 qershor. Kjo pasi shumica e shteteve anëtare të Bashkimit Europian janë shprehur në favor të shtyjes së afatit fillestar qe ishte 15 qershori për te hapur kufijtë e jashtëm dhe tashme u shtye me dy javë të tjera.

“Një zgjatje e afatit të kufizimeve për udhëtimet në kufijtë e jashtëm të Bashkimit Europian është propozuar deri në fund të qershorit. Kjo bëhet për të mundësuar një hapje graduale të kufijve të jashtëm. Ne kemi rënë dakord që hapja e kufijve duhet të bëhet në mënyrë të koordinuar, jo diskriminuese dhe proporcionale mbi bazën e disa kritereve.
Kriteret do të përcaktohen nga qëndra europiane e parandalimin dhe kontrollin e sëmnudjeve (ECDC) “, tha Terezija Gras, sekretare e shtetit kroat.

Komisionerja europiane për punët e brendshme, Ilva Johanson konfirmoi duke thene se:

“Shumica e shteteve anëtare mbështetën një shtyrje të afatit për hapjen e kufinjve të jashtëm me dy javë. Kjo u mbështet nga shumë ministra të brendshëm. Gjithashtu ata mbështetën një qasje të koordinuar për hapjen e kufinjve të jashtëm, si edhe përcaktimin e kritereve të qarta.
Kishte disa mospërputhje lidhur pikërisht me kriteret që duam të ndjekim. Ne do të vazhdojme diskutimet me shtetet anëtare para se të propozojmë udhëzimet e Komisioni Europian për hapjen e kufijve të jashtëm”, u shpreh ajo.

Megjithate lidhur me kufinjtë e brendshëm tê zonës Shengen, shumica e shteteve Shengen janë shprehur në favor të hapjes së tyre në 15 qershor dhe disa shtete në fund të qershorit.