Pëllumb Piero na mbush me shpresë : Jep datën fikse se kur mund ti kthehemi normalitetit

Pëllumb Pipero mjeku i njohur dhe i dashur per te gjithe ka dhene nje lajm i cili thote se kjo histori mbyllet ne muajin qershor.

Ja se si shprehet ai:“Duhet që të vazhdojmë që të kemi shumë kujdes. Unë e kam thënë se me uljen e personave të prekur, masat do të ngadalësohen. Ky është fillimi i fundit. Kjo histori mund të mbyllet nga fundi i qershorit. Duhet modeomos që gjithë rajoni të jetë i qetë që edhe Shqipëria të jetë e qetë.

Duhet te ruhemi sa me shume dhe te kemi kujdes duke ndjekur masat.

Ai thote se duhet te kemi kujdes nga kontaktet.

“Nuk mund të themi që nuk mund të kalojmë këtu apo jo. Virusi vjen tek ne përmes kontakteve të afërta dhe nuk është në ajër. Prandaj, shmangia e kontakteve është e rëndësishme. Të shmangim kontaktet. Sidomos të sëm. urët kro. nikë duhet të kenë shumë kujdes.

Shpresojme qe dhe masat te lirohen nga pak ditet ne vazhdim.