Kjo është pesha ideale sipas gjatësisë tuaj

Ende keni dyshime se kilet tuaja janë idealet? Kjo tabelë ju tregon, jeni apo jo në rregull me peshën tuaj në varësi se sa të gjatë jeni.

1.50cm, pesha juaj ideale = 45.0 kg.

1.51cm, pesha juaj ideale = 45.9 kg.

1.52cm, pesha juaj ideale = 46.8 kg.

1.53cm, pesha juaj ideale = 47.7 kg.

1.54cm, pesha juaj ideale = 48.6 kg.

1.55cm, pesha juaj ideale = 49.5 kg.

1.56cm, pesha juaj ideale = 50.4 kg.

1.57cm, pesha juaj ideale = 51.3 kg.

1.58cm, pesha juaj ideale = 52.2 kg.

 1.59 cm, pesha juaj ideale = 53.1 kg.

1.60cm, pesha juaj ideale = 54.0kg.

1.61cm, pesha juaj ideale = 54.9 kg.

1.62cm, pesha juaj ideale = 55.8 kg.

1.63cm, pesha juaj ideale = 56.7 kg.

 1.64cm, pesha juaj ideale =57.6 kg.

1.65cm, pesha juaj ideale = 58.5 kg.

1.66cm, pesha juaj ideale = 59.4 Kg.

1.67cm, pesha juaj ideale = 60.3 kg.

1.68cm, pesha juaj ideale = 61.2 kg.

1.69cm, pesha juaj ideale = 62.1 kg.

1.70cm, pesha juaj ideale = 62.9 kg.

 1.71cm, pesha juaj ideale = 63.9 kg.

1.72cm, pesha juaj ideale = 64.8 kg.

1.73cm, pesha juaj ideale = 65.7 kg.

1.74cm, pesha juaj ideale = 66.6 kg.

1.75cm, pesha juaj ideale = 67.5 kg.

1.76cm, pesha juaj ideale = 68.4 kg.

 1.77cm, pesha juaj ideale = 69.3 kg.

1.78cm, pesha juaj ideale = 70.2 kg.

1.79cm, pesha juaj ideale = 71.1 kg.

 1.80cm, pesha juaj ideale = 71.9 kg.