Lajm i mirë: Nje tjeter shtet i rëndësishëm njeh patentat shqiptare tashme mund te udhetoni te qete

Nje lajm i mire vjen per te gjithe ku mesohet se Këshilli i Ministrave u miratua marrëveshja, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Shqipërisë dhe shtetit te Turqisë per te njohur patentat Shqiptare.

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 19, të ligjit nr.43/2016, “Për marrëveshjet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Miratimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Turqisë, për njohjen e ndërsjellë dhe shkëmbimin e lejeve të drejtimit.