Pastrimi i mjedisit – Kinës i duhen më shumë se 400 miliardë dollarë

Kina do të duhet të shpenzojë 3 trilionë juanë pra pothuaj 440 miliardë dollarë gjatë tre viteve për të pastruar mjedisin e populluar e të ndotur rëndë.

Sipas njoftimit, fondet do të kërkohen për të përmbushur objektivat shtetërore e për të ndërtuar tualete të pastra rurale, për të trajtuar mbeturinat shtëpiake dhe për të ndërtuar impiantet e trajtimit të ujërave të zeza të fshatit.

“Lufta për ndotjen” e Kinës, tani në vitin e saj të gjashtë, deri më tani është fokusuar kryesisht në përmirësimin e cilësisë së ajrit në qytetet e industrializuara përgjatë bregut lindor. Deri më tani, ka bërë pak arritje në përmirësimin e mjedisit rural, ku sasia e madhe e tokës dhe ujit janë kontaminuar si pasojë e infrastrukturës së trajtimit të mbetjeve të papërfillshme, përdorimit të tepërt të plehrave kimike dhe pesticideve, si dhe ndërtimin e bimëve industriale të pasme të oborrit.

Ministria e bujqësisë u zotua vitin e kaluar për të ndërmarrë veprime për të trajtuar ndotjen rurale, duke premtuar përmirësimin e infrastrukturës së fshatit dhe “zakonet e këqija” të banorëve ruralë. Megjithatë, ajo pranoi se kishte ende një hendek të konsiderueshëm financimi. Kina kërkon të sjellë më shumë në tokën e saj të pakët në përdorim për të maksimizuar prodhimin bujqësor, veçanërisht pasi vendi vazhdon të urbanizohet. Ajo planifikon të bëjë gati 90% të tokës së ndotur të përshtatshme për të korrat deri në fund të vitit 2020.