Psikologët paralajmërojnë prindërit: Nëse njihni ndonjë fëmijë që shfaq këto shenja, duhet ta ndihmoni sa më shpejt

Fëmijët tanë kalojnë aq shumë në jetë me shkollën, dhe mësojnë mësimet që u nevojiten në jetë. Fëmijëria është një kohë e vështirë për mësimet dhe puna e prindërve është të sigurohet që fëmijët e tyre të mësojnë gjërat që u nevojiten. Një nga gjërat që merren me shumë fëmijë janë çrregullimet mendore që mund të pengojnë aftësinë e tyre për të përparuar. Ka një numër në rritje të fëmijëve, ndërmjet moshës 3 dhe 17 vjeç, që kanë këto lloje të çrregullimeve dhe shenja të ndryshme paralajmëruese që prindërit duhet të kenë kujdes për të ndërhyrë sa më shpejt që të jetë e mundur.

Kini kujdes Fëmijët që lehtësisht jane të frustruar me shkollën ose kanë presionin e shokëve sepse keta mund të kalojnë një çështje mendore, por duhet të trajtohet. Madje shumë herë këta fëmijë japin arsyetime te ndryshme se përse nuk duan të shkojnë në shkollë dhe kjo për të shmangur këto shqetësime.
Fëmijët duhet të jetojnë një jetë të qetë dhe të lumtur ndersa fëmijët që shqetësohen shume mund të luftojnë me çështje të pa diagnostikuara.
Shumë adoleshentë kanë periudha depresioni që nëse nuk trajtohen mund të çojnë në çështje më të mëdha dhe mund të shfaqin sjellje depresive rregullisht që mund të kthehen në zakone te cilat mund t`i bëjnë gjërat edhe më keq.
Performanca e një fëmije në shkollë mund të jetë një sinjal paralajmërues që prindërit duhet të jenë vigjilentë. Fëmijët me këto lloj çrregullime kanë probleme me përqendrimin vështirësi në lexim, matematikë dhe shkencë për shkak të mosfokusimit dhe përqendrimit.
Abuzimet me substancat nga një adoleshent mund të jetë një shenjë e vetë-mjekimit.

Organizata Botërore e Shëndetësisë ka raportuar se 10-20% e fëmijëve dhe adoleshentëve kanë një çrregullim mendor. Diagnoza më e populluar për fëmijët në moshë ndërmjet 3- 17 vjeç janë Çrregullimi i Kujdesit / Hiperaktivitetit të Kujdesit, ankthi, depresioni dhe çrregullimet e spektrit të Autizmit. Një nga gjërat më të këqija në lidhje me këto çrregullime janë kushtet dhe situatat e jashtme që ato mund të krijojnë si brenda dhe jashte shkolles. Madje mund te kene edhe fenomenin Bulizëm por shumë herë, mungesa e vetëvlerësimit është shkaku kryesor i këtyre çrregullimeve, dhe fëmijët gjenden te pamundur per te përballuar situatën në të cilën ndodhen.