Ja datat kur hapet aeroportet ne gjithe boten per te gjithe ata qe duan te udhetojne.

E gjithe bota pritet te hap aeroportet dhe te filloj levizja e lirshme gjate muajit qershor.

Dhe keto jane vendet e para qe do te hapet aeroportet e para.

Këto janë datat e parashikuara për rihapjen e aerporteve në gjithë botën (informacion paraprak e jo zyrtar)!

1. Lebanon July 15, 2020

2. Bahrain June 10, 2020

3. Qatar June 10, 2020

4. Jordan July 15, 2020

5. Iraq (Air Corridor) August 1, 2020

6. Iran August 1

7. Egypt August 1

8. Saudi Arabia August 1, 2020

9. Tunisia August 1

10. Baghdad first of August month

11. Japan June 15, 2020

12. Northern Macedonia June 15, 2020

13. Lithuania June 15, 2020

14. Hungary June 15, 2020

15. Poland June 15, 2020

16. Romania June 15, 2020

17. Serbia June 15, 2020

18. Netherlands June 20, 2020

19. Kazakhstan June 20, 2020

20. Albania June 22, 2020

21. Bosnia and Herzegovina June 22, 2020

22. Denmark June 22, 2020

23. Estonia June 22, 2020

24. Finland June 22, 2020

25. South Korea June 22, 2020

26. Ireland June 22, 2020

27. Kyrgyzstan June 22, 2020

28. Latvia June 22, 2020

29. Norway June 22, 2020

30. Slovakia June 22, 2020

31. Australia July 1, 2020

32. Belgium July 1, 2020

33. Belarus July 1, 2020

34. China (Beijing only) July 1, 2020

35. Sweden July 1, 2020

36. Canada July 1, 2020

37. Colombia July 1, 2020

38. Kosovo July 1, 2020

39. Malaysia July 1, 2020

40. Moldova July 1, 2020

41. Uzbekistan July 1, 2020

42. Republic of Taiwan July 1, 2020

43. Turkmenistan July 1, 2020

44. Ukraine July 1, 2020

45. Indonesia July 10, 2020

46. India July 10, 2020

47. Pakistan July 10, 2020

48. Algeria July 15, 2020

49. Morocco July 15, 2020

50. Philippines July 15, 2020

51. South Africa July 15, 2020

52. Georgia (only for Georgia City) July 15, 2020

53. UK July 15, 2020

55. Kuwait July 15, 2020

56. Libya July 15, 2020

57. Cyprus (Turkish side) June 1, 2020

58. Russia July 15, 2020

59. Bulgaria June 10, 2020

60. Brazil August 1

61. Armenia August 1, 2020

62. France August 1

63. Greece June 10, 2020

64. Germany June 15, 2020

65. Spain August 1

66. Italy August 1

67. Austria June 15, 2020

68. Azerbaijan June 15, 2020

69. Czech Republic June 15, 2020

70. USA September 1, 20

71. Switzerland June 15, 2020

72-UAE first flight to Beirut airport on 1/7